Van 5 tot en met 10 juli 2022 wordt de Wereldconferentie in Indonesië gehouden. Ds. Paul Thimm gaat er namens de Doopsgezinde Zending heen. Hij houdt een blog bij.

Akke Clara en ik vertrekken ruim 1 week voordat de Assembly MWC begint: dan hebben we de mogelijkheid om een weekend in Jakarta mensen van PIPKA (Doopsgezinde Zendingsorganisatie en GKMI) te ontmoeten en een dienst in een Doopsgezinde Gemeente daar te bezoeken.

Daarna vliegen we door naar Semarang: Akke-Clara voor een week repetities voor het koor en ik om mensen van de GITJ (de 2e Indonesische “sociëteit” te ontmoeten), het Seminarie in Pati te bezoeken en wat nog meer mogelijk is. Gerlof Born, Indonesië commissie ADS, was zo vriendelijk om contacten voor mij te leggen naar verschillende Indonesische Doopsgezinde organisaties c.q. contactpersonenen. Dezen heb ik inmiddels ook gemaild over mijn reisschema en interesse om hen te ontmoeten.

Gepubliceerd Op: 20 mei 2022 / Categorieën: Internationaal, Activiteit, Reisverslagen / Label: /