Financiële verantwoording

ANBI Stichting Doopsgezinde Zending

Stichting de Doopsgezinde Zending is een instelling die valt onder de ANBI-beschikking van de Algemene Doopsgezinde Sociëteit in Nederland.

De Doopsgezinde Zending is een zelfstandig onderdeel als bedoeld in artikel 2 boek 2 Burgerlijk wetboek en bezit rechtspersoonlijkheid.

De Algemene Doopsgezinde Sociëteit heeft van de Belastingdienst een groepsbeschikking ANBI gekregen. Dat wil zeggen dat de afzonderlijke gemeenten en andere instellingen die tot dit kerkgenootschap behoren zijn aangewezen als ANBI. Dit is ook van toepassing op de Doopsgezinde Zending.

De financiële gegevens van de Doopsgezinde Zending vindt u op de betreffende ANBI-pagina.

ANBI Doopsgezinde Zendingsvereninging

De Doopsgezinde Zendingsvereniging is een instelling die valt onder de ANBI-beschikking van de Algemene Doopsgezinde Sociëteit in Nederland.

De Doopsgezinde Zendingsvereniging  is een zelfstandig onderdeel als bedoeld in artikel 2 boek 2 Burgerlijk wetboek en bezit rechtspersoonlijkheid.

De Algemene Doopsgezinde Sociëteit heeft van de Belastingdienst een groepsbeschikking ANBI gekregen. Dat wil zeggen dat de afzonderlijke gemeenten en andere instellingen die tot dit kerkgenootschap behoren zijn aangewezen als ANBI. Dit is ook van toepassing op de Doopsgezinde Zendingsvereniging.

Financiële informatie over de Doopasgezinde Zendingsvereniging vindt u op de betreffende ANBI-pagina.