Wie zijn wij

Missie en Visie

Wij zijn een christelijke geloofsgemeenschap met wortels in het allereerste begin van de Reformatie. Naar bijbels inzicht ging en gaat het ons om kleine zelfstandige gemeenten die leven van persoonlijke geloofsvrijheid en verdieping, verbondenheid met elkaar en inzet voor vrede in het klein en in het groot.

Persoonlijke geloofsbelijdenis

Vanuit ons gemeentebesef kiezen wij voor een bewust lidmaatschap op basis van een zelfgeschreven persoonlijke geloofsbelijdenis en/of doop. Voor ons betekent in God geloven echter vooral een wijze van leven, een weg die we samen gaan in vreugde en in vrede.

Hoe zien wij Zending nu?

Veel dingen veranderen, zo ook de visie op zending. Binnen kerkelijk Nederland vindt de laatste jaren een discussie plaats over de invulling van hedendaagse zending, zending in deze tijd. Meer en meer werd zending een vorm van hulpwerk of ontwikkelingssamenwerking. Vandaag de dag breekt het inzicht door, ook bij doopsgezinden, dat zending toch een andere oriëntatie heeft. Dat zending meer gericht is op toerusting van mensen die zich in willen zetten voor de kerkelijke gemeente. Zo willen we bijvoorbeeld een bijdrage leveren aan het samen verstaan van Bijbelverhalen en aan wat die voor ons en anderen kunnen betekenen. Niet alleen overzee, maar zeker ook in eigen land.

Onze koers als zendings­organisatie

Natuurlijk kun je niet van de ene op de andere dag een heel andere koers gaan varen. Maar we proberen wel langzamerhand de koers te gaan verleggen. De Doopsgezinde Zending blijft betrokken bij lopende projecten die in het verleden met veel inzet zijn opgestart en gesteund. Bij het ontplooien van nieuwe initiatieven kijken we echter kritisch vanuit de hedendaagse doelstelling. De komende tijd blijven we dus bestaande projecten van harte steunen en daarnaast nemen we nieuwe initiatieven.

We hebben een beleidsplan dat jaarlijks wordt bijgesteld.