Historie

Onze ontstaansgeschiedenis

In vogelvlucht

1850 – 1970: Klassieke Zending

Inspiratie en engagemant. Sinds 1847 bestaat de Doopsgezinde Zending. Tot 1977 werkten we op klassieke wijze. Zendelingen werden uitgezonden om te prediken, scholing te geven en te genezen.

1970 – 2005: Zending in eigen land

Vanaf ongeveer 1970 zocht de Doopsgezinde Zending nieuwe wegen. Speerpunt werd de zending in eigen land. Vanuit die visie werd het inloophuis “De Ruimte” in Almere gestart.

2005 – Heden: Globaal Netwerk

Sinds circa 2005 werkt de Doopsgezinde Zending werkt in een globaal netwerk. Onze projecten zijn zaken van een lange adem. Daarom investeren we in bestendige relaties wereldwijd. We zijn ervan overtuigd dat we het niet alleen kunnen. We zoeken bondgenoten, die samen met ons werken vanuit een geëspireerde, solidaire en slagvaardige houding.

GAMEO

In de Engelstalige doopsgezinde encyclopedie, Global Anabaptist Mennonite Encyclopedia Online staat verdere achtergrondsinformatie over de geschiedenis van de Doopsgezinde Zending.