Publicaties

Documenten en hulpmiddelen

Vrij te downloaden middelen

De Doopsgezinde Zending ondersteunt verschillende projecten. Wanneer daarbij middelen zijn ontwikkeld, zijn die hier te downloaden.

Bijbeluitleg voor lekenprekers

Ds. Afke Maas-Smilde heeft verschillende malen cursussen voor lekenprekers verzorgd. Haar Bijbeluitleg voor lekenprekers geeft houvast bij het maken van een overdenking.

Liturgiek voor lekenpredikers

Iets over preken

Bidden

Hymnologie

Doe mee en steun ons!

Help ons mooie projecten te realiseren!