Onze website wordt vernieuwd en zal hier binnenkort verschijnen.


Contact
Info@doopsgezindezending.nl

Giften en contributies

Giften voor het werk van de Doopsgezinde Zending kunnen worden overgemaakt naar het rekeningnummer NL91TRIO0338520058 t.n.v. Stichting de Doopsgezinde Zending.

De contributies van de leden van de zending mogen overgemaakt worden naar onze contributierekening. Dat is NL04INGB0000252924 t.n.v. Doopsgezinde Zendingsvereniging.

Anbi

Onze Anbigegevens zijn op de volgende locatie terug te vinden.:

Stichting de Doopsgezinde Zending

Doopsgezinde Zendingsvereniging