De samenwerking met de Indonesië-commissie van de ADS is dit jaar geïntensiveerd; de Doopsgezinde Zending maakt graag gebruik van de kennis en het netwerk van de commissieleden. Samen ondersteunen we in totaal tien Indonesiërs die studeren aan de STAKWW, het Doopsgezind seminarie in Pati. Een aantal studeert in het Christian Education program, de anderen studeren er theologie.

De studenten Pati scoorden mooie restultaten afgelopen studiejaar; wij wensen hen ook komend studiejaar veel inspiratie toe.

Gepubliceerd Op: 3 augustus 2023 / Categorieën: Internationaal, Indonesië / Label: /