Afgelopen vrijdag had ik het genoegen om dhr. Kangwa Mabuluki te ontmoeten.

Hij is afkomstig uit Zambia en als  ‘General Secretary’ verbonden aan  de ‘All Africa Theological Education by Extension Association’. Deze oecumenische associatie ondersteunt de Doopsgezinde Zending al vele jaren, omdat we ons sterk herkennen in hun doelstellingen.

Men organiseert over heel Afrika oecumenische bijeenkomsten voor Afrikaanse theologen/ voorgangers, waarin theologische thema’s met een sterkte maatschappelijke relevantie worden bestudeerd. Recente onderwerpen die aan bod kwamen zijn: Inspirerend preken, Transformatief Leiderschap, Covid, de Klimaat-problematiek maar ook HIV/Aids.

Momenteel maakt de AATEEA zich sterk voor inclusiviteit in de Afrikaanse samenleving om zo  de positie van minderheden te versterken. Kangwa spreekt over de kwetsbare positie van minderheden in veel Afrikaanse landen. Zoals LGBTQ+ ‘ers, mensen met een lichamelijk en/of geestelijke beperking, maar ook de positie van Inheemse volken als bijvoorbeeld de Masai. Hij betoogt dat het goed is om de sociale en maatschappelijke problematiek van deze minderheidsgroepen met elkaar te verbinden. Op deze manier bereik je een bredere doelgroep en tegelijkertijd ligt de organisatie van een dergelijke conferentie ook politiek minder gevoelig.

Kangwa, maar ook de AATEEA weten zich vanuit het evangelie geroepen om juist de kwetsbaren te ondersteunen. En geloven in het belang van een brede specifiek Afrikaanse theologische reflectie.

Als zending worden we gevraagd een conferentie die in oktober in Rwanda georganiseerd wordt te ondersteunen.  Wordt vervolgd…

Marijn Vermet

Gepubliceerd Op: 12 juli 2022 / Categorieën: Internationaal / Label: /