Graag wijzen we jullie op de jaarthemamap, die de GDB net heeft uitgebracht. Thema: Een wereld van verschil!

De map is kosteloos te downloaden. (Een vrijwillige bijdrage wordt zeer op prijs gesteld!)

Liever een papieren versie? Dat kan. Te bestellen bij:
Joop van der Mei, Neubourgstraat 28, 4834 JM  Breda
tel. 076 52 11 519 email: gdb@doopsgezind.nl
Kosten: € 10 plus verzendkosten.
Bank:  NL89 TRIO 0379 7299 62 t.n.v. stichting GDB Nederland.
De map is ook (tegen betaling) af te halen op het ADS kantoor.

Voor inlichtingen over de inhoud en het aanbod van de GDB om in vakante gemeenten het leiden van een bijbelkring aan te bieden: Ineke Reinhold.
email: reinhold@ziggo.nl    tel. 020-67 08 312 of 0346 5 64 128

Gepubliceerd Op: 12 augustus 2022 / Categorieën: Internationaal / Label: /