Projectbeschrijving

Twee maal per jaar, een maal met Pinksteren en een maal in het najaar brengen we geld bijeen voor een eenmalig project.

De Pinkstercollecte in 2021 was bestemd voor de ontwikkeling van moderne middelen voor Geloofscommunicatie, een project van Dopersduin, filmpjes waarin Wieteke van der Molen, predikant-directeur van Dopersduin, antwoord geeft op een serie vragen over geloofsovertuiging, christendom, en aanverwante zaken.

De najaarscollecte in 2021 was bestemd voor een project rondom seksuele minderheden in Afrika, georganiseerd door de All Africa Theological Education by Extension Association.

Projectdetails

Start een project met ons

Heeft u een idee voor een mooi project dat binnen de doelstelling van de Doopsgezinde Zending past, laat het ons weten.