Op 11 juni werd in Mennorode het gemeenteberaad gehouden, een inspirerende dag met onder andere workshops. Doopsgezinde Zending bood er ook een aan. De workshop onder de titel ‘Stillen in den lande in deze tijd?’ was voorbereid door Paul Thimm en Marijn Vermet. Paul Thimm verzorgde de workshop.

Hij liet de deelnemers associeren bij het woord ‘Zending’. Dat waren deels positieve, deels negatieve associaties en er waren ook neutrale bij. ‘Zending’ heeft in de maatschappij vaak een negatieve klank door associaties met kolonialisme, zieltjes winnen enz.. Vervolgens droeg Paul een aantal bouwstenen aan om negatieve beeldvorming over zending te corrigeren:

  • bijbels ‘Abraham als zegen voor andere volkeren
  • bijbels begrip ‘apóstolos’ (de gezondene)
  • bijbels zendingsbevel: ‘Christus navolgen’ (Mat 28:19-20)
  • Doopsgezinde geschiedenis: zendboden
  • theologisch: ‘missio Dei (God zendt, niet wij)
  • praktisch: hoe kan ik/ hoe kunnen wij missionair zijn in onze tijd? Dit leverde een gedachtewisseling waaruit onder meer: moreel kompas, solidariteit, wederkerigheid, veiligheid, gemeenschap.

Tenslotte liet Hermine Dekkers iets zien van de huidige projecten aan de hand van de informatie op de net vernieuwde website.

Gepubliceerd Op: 11 juni 2022 / Categorieën: Algemeen / Label: /