Projectbeschrijving

In de zomer van 2024 zullen 13 Doopsgezinde Nederlandse jongeren tussen de 18 en 30 jaar drie weken naar Indonesië gaan in het kader van een uitwisselingsproject. De Doopsgezinde Zending ondersteunt dit project.

Doel van het project

Een bewustwordingsproces bij jongvolwassenen stimuleren, gericht op sociale en maatschappelijke betrokkenheid, door kennis te maken met andere culturen, met hen te leven en te werken. Dit in de hoop dat jongvolwassenen actief handelen in hun verbondenheid met elkaar en de wereld.

Aan die doelstelling geven wij inhoud door:

Samen te werken:

Het bieden van een mogelijkheid aan de Indonesische en Nederlandse jongeren om deel te nemen in elkaars cultuur en de kans om elkaars levenswijze concreet te kunnen ervaren in een creatief samenwerkingsproject.

Ontmoeten:

Het creëren van voorwaarden voor werkelijke ontmoeting over grenzen van taal, cultuur, afkomst en geslacht heen, met het oogpunt vriendschap, wederzijds respect en begrip te bevorderen.

Samen leren:

Het creëren van een ontmoetingsplek waar zingevingsvragen, idealen en dromen gespiegeld kunnen worden aan geloofsvragen, idealen en dromen van anderen. O.a. door het verkennen van de gezamenlijke doopsgezinde historie en huidige vorm van gemeente en kerk zijn.

Waarderen:

Het leren waarderen van elkaars verschillende opvattingen aangaande diverse thema’s die jongeren in Europa en Indonesië direct én indirect en verschillend beïnvloeden: vriendschap, relaties, gerechtigheid, vrede en met deze thema’s een voedingsbodem ontwikkelen voor wederzijds
internationaal begrip en wereldwijde bewustwording.

Samen leven:

Het vieren en ervaren van de diversiteit in levensomstandigheden, door middel van het delen van vrije tijd, muzikale en sociale activiteiten.

Programma

Er is met de drie Indonesische synodes gesproken over de inhoud van het programma gedurende de drie weken. Dit zal nog specifiek vorm krijgen, maar een aantal elementen is als gemeenschappelijk belangrijk genoemd. Het delen van de gezamenlijke historie van de Doopsgezinden in Indonesië en Nederland via de zending. De relatie tussen moslims en christenen in Indonesië. Een kennismaking met het diaconaal werk van de drie synodes. En bredere kennismaking met andere religies en de samenleving in Indonesië. Ook is afgesproken dat wij voorafgaand aan de uitwisseling in 2024 zullen starten met een gezamenlijk kennismakingsprogramma voor Indonesische en Nederlandse deelnemers, waarin wij met elkaar de reis voorbereiden, maar ons ook inhoudelijk verdiepen. Zo is er ook vooraf al sprake van het bouwen van een relatie onderling.

Fondsenwerving

De Indonesische synodes nemen een deel van de kosten op zich. De deelnemers zullen zelf een deel betalen, de Doopsgezinde Zending draagt bij en zorgt ook voor de verdere fondsenwerving.

 

 

 

Projectdetails

Gepubliceerd Op: 30 mei 2023Categorieën: , Label:

Start een project met ons

Heeft u een idee voor een mooi project dat binnen de doelstelling van de Doopsgezinde Zending past, laat het ons weten.