Zoals u gewend bent vraagt de Doopsgezinde Zending met Pinksteren uw bijdrage voor een project, dit keer in Burkina Faso.

In Burkina Faso vind je jonge snelgroeiende Doopsgezinde gemeenten. Zo is het aantal gemeenten tussen 1990 en 2020 gegroeid van 1 naar 21 en het aantal leden van 57 naar 668 [Bron: Gameo]. Er zijn goede contacten met de Mennonite World Conference.

Eerder dit jaar heeft de Doopsgezinde Zending bijgedragen aan de aanschaf van motoren om pastorale begeleiding van predikanten mogelijk te maken. We willen graag de band met deze Doopsgezinde gemeenten intensiveren en hebben gevraagd waar we ze mee kunnen helpen. Het antwoord was: “met een omheining”.

Als Doopsgezinde zending willen we ons inzetten om mensen toe te rusten en geloofs-/gemeente-opbouw te stimuleren. Soms is het nodig om daarvoor heel praktische zaken te regelen.

De ‘Association of Evangelical Mennonite Women of Burkina Faso’ richt zich op het opleiden van jonge meisjes, die vaak geen mogelijkheid hebben om naar school te gaan.

Nu organiseren ze elk jaar in augustus workshops. Hun plan is om een trainingscentrum te bouwen waar ze meisjes voor verschillende beroepen kunnen opleiden. Ze hebben daarvoor een stuk land gekocht. Om het gebouw te kunnen financieren telen ze bomen op hun land. Het probleem is dat het moeilijk is dieren weg te houden bij de aanplant. Daarom zouden ze bijzonder geholpen zijn met een hek om hun land.

Wij vragen uw hulp om met dit hek een eerste stap te zetten naar het opleiden van jonge zusters in Burkina Faso.

 

Gepubliceerd Op: 13 mei 2022 / Categorieën: Internationaal / Label: /