English | Nederlands | Español
 

Hoe zien wij Zending nu?


Veel dingen veranderen, zo ook de visie op zending. Binnen kerkelijk Nederland vindt de laatste jaren een discussie plaats over de invulling van hedendaagse zending, zending in deze tijd. Meer en meer werd zending een vorm van hulpwerk of ontwikkelingssamenwerking. Vandaag de dag breekt het inzicht door, ook bij doopsgezinden, dat zending toch een andere oriëntatie heeft. Dat zending meer gericht is op toerusting van mensen die zich in willen zetten voor de kerkelijke gemeente. Zo willen we bijvoorbeeld een bijdrage leveren aan het samen verstaan van Bijbelverhalen en aan wat die voor ons en anderen kunnen betekenen. Niet alleen overzee, maar zeker ook in eigen land. Lees meerOnze koers als zendingsorganisatie


Natuurlijk kun je niet van de ene op de andere dag een heel andere koers gaan varen. Maar we proberen wel langzamerhand de koers te gaan verleggen. De Doopsgezinde Zending blijft betrokken bij lopende projecten die in het verleden met veel inzet zijn opgestart en gesteund. Bij het ontplooien van nieuwe initiatieven kijken we echter kritisch vanuit de hedendaagse doelstelling. De komende tijd blijven we dus bestaande projecten van harte steunen en daarnaast nemen we nieuwe initiatieven.

Waar liggen onze accenten het komende jaar? Lees meer