English | Nederlands | Español
 

Autumn 2017: what's up?Nijkleaster (Jorwert) als inspiratie-plek voor Gemeente-zijn

Jelle Waringa opende de zendingsworkshop van 8 april 2017 met een Nijkleaster-viering zoals die woensdagochtend plaats vindt in Jorwert.  De viering is gebouwd rond drie kernbegrippen: stilte, bezinning en verbinding. Een in het Fries gezongen Onze Vader sluit af.

Een IMPRESSIE van de workshop is geschreven door Nanja ter Brake; je vindt deze hier.

Jelle liet de deelnemers ervaren en vertelde over wat Nijkleaster in de loop der jaren voor velen en zeker ook voor hemzelf is gaan betekenen.  
 
Hoe komt het dat velen binnen, maar zeker ook... Lees meerWorkshop Inspiratie voor Gemeente-zijn (8 april 2017)

Na de inbreng van Jelle Waringa ging de zendingsworkshop verder over het thema Inspiratieplek blijven of worden. Een IMPRESSIE van de workshop als geschreven door Drieke de Jong vind je hier.

Aan de hand van het workshop-document met drie inleidende stellingen en zeven ijkpunten gingen de deelnemers op zoek naar sterke en te versterken punten in de eigen gemeente. Veel deelnemers gaven aan met die punten thuis in de eigen gemeente graag verder mee te willen gaan. Maar... Lees meerJaarverslag 2016 DZ

Het jaarverslag over 2016 is beschikbaar (klik hier). Dit keer gaat het, uitgebreider dan vorige jaren, over onze visie op zending. En daarnaast onder andere over de geslaagde workshop onderling pastoraat, een bemoedigende bijeenkomst met kleine gemeenten en over de advents- en kerstkalender waarmee ruim 3000 adressen bereikt werden.