Doneer voor Tanzania. Net als andere streken in Oost-Afrika is afgelopen maand ook het noorden van Tanzania getroffen door de zwaarste overstromingen in jaren. Deze overstromingen hebben veel slachtoffers gemaakt en daarnaast is er veel materiële schade. Regen en modderstromen hebben de meeste open waterbronnen in de getroffen gebieden vervuild, waardoor het risico bestaat dat er besmettelijke ziektes uitbreken. Verder is veel landbouwgrond onbruikbaar geworden.

Vanuit doopsgezinde broederschap in Tanzania (Kanisa la Mennonite Tanzania – KMT) kwam een dringend verzoek om noodhulp. Men zit dringend verlegen om voedsel, dekens en (tijdelijk) onderdak. In de diverse doopsgezinde gemeenten hebben deze overstromingen tot nu toe 17 slachtoffers geëist.

De noodkreet kwam in eerste instantie binnen bij de Doopsgezinde Zending. Doopsgezind Wereldwerk en de ADS hebben zich bij de actie aangesloten. Inmiddels is al een eerste bedrag overgemaakt naar Tanzania, maar we zouden graag veel meer hulp willen bieden.

Op de foto’s die we uit Tanzania ontvingen is te zien dat de eerste hulp al op gang komt.

Doneer voor Tanzania. Maak uw uw bijdrage over op NL27 TRIO 0786880333 t.n.v. Doopsgezind Wereldwerk o.v.v. Overstromingen Tanzania

Gepubliceerd Op: 20 december 2023 / Categorieën: Algemeen, Tanzania / Label: /