English | Nederlands | Español
 

Nieuwsbericht

Terugkomdag Lekenprekerscursus Rotterdam

Zaterdag 7 oktober waren alle deelnemers van de lekenprekerscursus weer in de Rotterdamse doopsgezinde kerk. Van tevoren had iedere cursist vragen beantwoord over de ervaringen in het voorgaan in een dienst en over de wensen van verdere scholing. Na een interessante start waarin werd stilgestaan bij de vraag hoe je als voorganger je hoorders ziet, theologisch gesproken, kregen vragen over liturgie, voordracht en hoe vrijer te kunnen preken en bidden ruim aandacht. ’s Middags werd na een korte inleiding over gelijkenissen en wonderverhalen, geoefend met de uitleg van het wonderverhaal uit Marcus over Jezus die over het water van het meer loopt naar zijn leerlingen in de boot. Waarvan zijn woorden als overkant, boot, tegenwind, roeien een beeld? (Zie ook de terugblik op deze dag van Truida Lokhorst.) Er werd druk over de verschillende mogelijkheden gesproken en het resultaat was vaak verrassend. Tot slot bogen we ons over andersoortige diensten dan de in doopsgezinde kring gebruikelijke ‘klassieke’ dienst, waarbij we de vraag waartoe je zo’n dienst zou willen houden, niet vergaten. De dag was zo goed bevallen dat meteen de wens opkwam om volgend jaar weer een terugkomdag te organiseren. En dat gaan we dus zeker doen!