English | Nederlands | Español
 

Nieuwsbericht

Nijkleaster (Jorwert) als inspiratie-plek voor Gemeente-zijn

Jelle Waringa opende de zendingsworkshop van 8 april 2017 met een Nijkleaster-viering zoals die woensdagochtend plaats vindt in Jorwert.  De viering is gebouwd rond drie kernbegrippen: stilte, bezinning en verbinding. Een in het Fries gezongen Onze Vader sluit af.

Een IMPRESSIE van de workshop is geschreven door Nanja ter Brake; je vindt deze hier.

Jelle liet de deelnemers ervaren en vertelde over wat Nijkleaster in de loop der jaren voor velen en zeker ook voor hemzelf is gaan betekenen.  
 
Hoe komt het dat velen binnen, maar zeker ook buiten de traditionele kerken Nijkleaster als inspiratieplek zijn gaan ervaren?  Jelle: we willen zijn als een beschermende dijk tegen alles wat uit de wereld op ons afkomt, want dat is tegenwoordig erg veel. Nijkleaster wil mensen rust bieden, stilte, een veilige plek, een plek om even bij te komen van die wereld.  Maar niet alleen stilte, bezinning en verbinding zijn centrale begrippen, ook:  hoofd, hart & handen.  Na de dienst in Jorwerd gaat men bijv. samen wandelen. Een deel van de wandeling gebeurt in stilte, een deel geeft ruimte om met elkaar in gesprek te gaan over wat de gelezen tekst al of niet met je deed. Zo verbindt het geheel van de ochtend in Jorwerd ( dienst, wandeling, stilte, gesprek enz) mensen met elkaar en met het spirituele, met God. 
 
(Meer info over Nijkleaster vindt U op www.nijkleaster.frl. Een inspirerend filmpje is te vinden op youtube