English | Nederlands | Español
 

Nieuwsbericht

Workshop Inspiratie voor Gemeente-zijn (8 april 2017)

Na de inbreng van Jelle Waringa ging de zendingsworkshop verder over het thema Inspiratieplek blijven of worden. Een IMPRESSIE van de workshop als geschreven door Drieke de Jong vind je hier.

Aan de hand van het workshop-document met drie inleidende stellingen en zeven ijkpunten gingen de deelnemers op zoek naar sterke en te versterken punten in de eigen gemeente. Veel deelnemers gaven aan met die punten thuis in de eigen gemeente graag verder mee te willen gaan. Maar ook in andere gemeenten kan hiermee gewerkt worden. Wanneer daar behoefte aan is, dan is de Doopsgezinde Zending bereid hierbij ondersteuning te bieden.