English | Nederlands | Español
 

Autumn 2017: what's up?Met ds. Harmen Ament Missionair te Water!

Zondagmiddag 27 augustus organiseerde ds. Harmen Ament een tweede ont-moeting in het kader van ‘Menno te Water!’. Aanknopingspunt was: hoe staan we tegenover of in de gemeente? Ds. Ament vindt dat de gemeente er vooral ook is voor de nog-niet-leden. Daarom moet de gemeente naar buiten (en dus ook te water)!, aldus ds. Ament.

Men kwam bijeen bij de Greate Griene (Sneekermeer). De Florry Victory van de familie Ament was herkenbaar aan het voeren van diverse vlaggen (zie foto).  De koffie stond klaar en de gesprekken waren inspirerend. Wordt... Lees meerNijkleaster (Jorwert) als inspiratie-plek voor Gemeente-zijn

Jelle Waringa opende de zendingsworkshop van 8 april 2017 met een Nijkleaster-viering zoals die woensdagochtend plaats vindt in Jorwert.  De viering is gebouwd rond drie kernbegrippen: stilte, bezinning en verbinding. Een in het Fries gezongen Onze Vader sluit af.

Een IMPRESSIE van de workshop is geschreven door Nanja ter Brake; je vindt deze hier.

Jelle liet de deelnemers ervaren en vertelde over wat Nijkleaster in de loop der jaren voor velen en zeker ook voor hemzelf is gaan betekenen.  
 
Hoe komt het dat velen binnen, maar zeker ook... Lees meerWorkshop Inspiratie voor Gemeente-zijn (8 april 2017)

Na de inbreng van Jelle Waringa ging de zendingsworkshop verder over het thema Inspiratieplek blijven of worden. Een IMPRESSIE van de workshop als geschreven door Drieke de Jong vind je hier.

Aan de hand van het workshop-document met drie inleidende stellingen en zeven ijkpunten gingen de deelnemers op zoek naar sterke en te versterken punten in de eigen gemeente. Veel deelnemers gaven aan met die punten thuis in de eigen gemeente graag verder mee te willen gaan. Maar... Lees meer